T-REX Grow

T-REX Grow

น้ำหมักจากพืชสีเขียวและปลาทะเล เพื่อการทำเกษตรอินทรีย์โดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี

ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100%

ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในช่วงทำใบอย่างเต็มประสิทธิภาพ

  • อุดมด้วยธาตุอาหาร เอนไซม์และกรดธรรมชาติที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตในช่วงทำใบ
  • บำรุงราก กระตุ้นการสร้างเซลล์ ทำให้แตกกิ่งก้านมากและมีลำต้นแข็งแรง
  • ช่วยให้ใบเขียวใหญ่สมบูรณ์อย่างเป็นธรรมชาติ

เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

  • ช่วยให้พืชนำอาหารไปใช้ได้ดีขึ้น สร้างภูมิต้านทานต่อโรคและแมลง
  • กระตุ้นการย่อยสลายของซากอินทรียวัตถุ สลายสารเคมีที่ตกค้างอยุ่ในดิน
  • ฟื้นฟูและบำรุงสภาพดินหลังการเก็บเกี่ยว

เหมาะสำหรับ

ผักสวนครัว, พืชกระถาง, ไม้ประดับทุกชนิด

ระยะการใช้

ช่วงต้นโตเต็มวัย หรือมีอายุครบ 30 วันขึ้นไป

คำแนะนำการใช้

ช่วงทำใบ : 1-2 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร

เตรียมดิน, ฟื้นฟูดินหลังเก็บเกี่ยว : 10 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร

คำแนะนำการใช้

เก็บที่ร่มไม่ถูกแสงแดดและน้ำ ไม่เก็บในที่เปียกชื้น

400.00 ฿

Quantity

Others you might like